Latinske poslovice

Poslovice su sažeta, ustaljena, nepromjenjena veza riječi koja iskazuje iskustvo, pouku ili mudrost (u rečenici joj često prethodi najava : "kao što kažu", "kao što je rekao" i sl.)

Poslovice su kratke i vrlo sažete misaone cjeline, koje u vidu savjeta i pouke, iskazuju istinu o životu i čovjeku, proisteklu iz iskustva. U njima je koncentrirano narodno, viševijekovno iskustvo u svakodnevnim međuljudskim odnosima. One održavaju duh čitavog naroda.

Odabir nekih latinskig izreka/poslovica
- poredanih po abecedi

A-
Abnes carens - Tko je odsutan, ne dobiva ništa
Abusus abusum invocat - Jedna greška vuče drugu za sobom.
Abusus optimi pessimus - Najgora je zloupotreba najboljeg  
Acta, non verba - Djela, ne riječi
Actori incumbit probatio - Teret dokazivanja je na tužitelju
Acti labores iucundi - Dovršeni su poslovi ugodni.
Alea iacta est! - Kocka je bačena! ~ Julije Cezar pri prelasku rijeke Rubikona
Aliena mala utile exemolum - Tuđa nesreća koristan je primjer
Aliena ne cures - Nebrini se za tuđe stvari (pometi pred svojim vratima)
Aliud voluit, aliud dixit - Jedno je htio, a drugo je govorio (u zabludi).
Ama et fac, quod vis - Voli i radi što želiš. ~ Augustin
Amicus animae dimidium - Prijatelj je polovica duše
Anno domini - Godine Gospodnje
Ante Christum natum - Prije rođenja Krista.
Ars gratia artis - Umjetnost radi umjetnosti
Ars longa, vita brevis - Umjetnost je duga, život je kratak
Audentes deus ipse iuvat - Odvažnima pomaže Bog
Audaces fortuna iuvat - Hrabrima sreća pomaže.
Audiatur et altera pars - Neka se sasluša i druga strana
Audi, vide, tace si vis vivere in pace - Slušaj, gledaj, šuti, ako želiš živjeti u miru.
Aurora Musis amica - Zora je prijateljica muzama. (Umni posao najbolje je raditi u jutro)

B- 
Beati pauperes spiritu. - Blaženi siromasi duhom. ~ Isus, Evanđelje po Mateju
Bella matribus detestata - Majke mrze ratove ~ Horacije
Bis dat, qui cito dat - dvostruko daje tko brzo daje
Beneficium accipere est libertatem vendere. - Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
Bonis nocet, qui malis parcit - Dobrima škodi tko štedi zle
Bonus vir semper tiro. - Dobar čovjek uvijek je početnik ~ Marcijal

C - 
Capre diem, quam minimum credula postero - Iskoristi današnji dan, što manje se uzdaj u sutrašnji
Carum est, quod rarum est - Skupo je što je rijetko
Clara pacta, boni amici - Čist račun, duga ljubav
Clavus clavo extruditur - Klin se klinom izbija
 
Consultor homini tempus utilissimus - Vrijeme je najkorisniji savjetnik čovjekov
Cogito ergo sum. -
Mislim, dakle postojim 

Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani oči ne kopa
Corruptio optimi cuiusque pessima - Kad se dobar čovjek pokvari, postaje najgori

 
D-

Deforme est de se ipso praedicare - Neukusno je govoriti o samome sebi
De gustibus non est disputandum - O ukusima ne treba raspravljati
De mortuis nil (=nihil) nisi bene. - O mrtvima samo najbolje
Discardio Populo Nocet - Nesloga narodu škodi
Dictum, factum -
Rečeno, učinjeno 

Disce parvo esse contentus - Nauči biti zadovoljan malim
Divide et impera. - Podijeli i vladaj!
Divinum dare, humanum accipere - Davati je božanski, primati je ljudski
Dum spiro, spero. -
Dok dišem, nadam se

 
E- 

Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam
Ego sum via et veritas et vita - Ja sam put, istina i život
Epistula non erubescit. - Papir podnosi sve
Errando discimus. - Griješeći učimo
Errare humanum est. - Griješiti je ljudski
Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.
Ex nihilo aliquid facere. -
Napraviti nešto iz ničega. 

Exeptio regulum confirmat. - Iznimka potvrđuje pravilo
 
F-
Faber est suae quisque fortunae - Svatko je kovač svoje sreće 

Fama crescit eundo. - Glasina raste širenjem
Fama volat. -
Glasina kruži 

Fames cibi condimentum - Glad je začin hrani
Fas est et ab hoste doceri. -
Ispravno je i od neprijatelja učiti 

Favete linguis! - Zadržite jezik
Festina lente. - Požuri polako
Finis coronat opus. - Kraj djelo krasi
Fortes fortuna adiuvat. - Sreća pomaže hrabrima
Fata viam invenient. -
Što je suđeno, pronaći će svoj put 


H- 
Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. - Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini 
Hodie mihi, cras tibi. - Danas meni, sutra tebi.
Homo homini lupus est. - Čovjek je čovjeku vuk.
Honores mutant mores! - Časti mijenjaju običaje
Historia est magistra vitae -
Povijest je učiteljica života

 
I- 

In dubio pro reo. - U dvojbi, na strani optuženog 
In vino veritas. - U vinu je istina
Inter arma (enim) silent leges. -
Za rata (naime) zakoni šute

 Iuventus- ventus. - Mladost- ludost
Imaperare sibi maximum imperium est-vladati sobom najveća je vlast

L- 

Labor omnia vincit. - Rad pobjeđuje sve 
Larcima nil citius arescit - Ništa se ne osuši brže od suza
Lacrimis adamanta movebis - Suzama ćeš ganuti kameno srce
Lapsus linguae -
govorna greška

Lapsus calami - greška u pisanju 
Locus regit actum - Mjesto određuje postupak
Luat in corpore, qui non habet in aere. - Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom, tj.
tjlesnom kaznom.- staro pravo
Lupus in fabula -Mi o vuku vuk na vrata 

M- 

Manus manum lavat. - Ruka ruku mije 
Mater certa, pater incertus est. - Majka je sigurna, ali ne i tko je otac 
Maximum remedium irae mora est - Najbolji lijek za srdžbu je odgoda
 Medicus curat, natura sanat. - Liječnik liječi, priroda ozdravlja
Medio tutissimus ibis. -
U sredini je najbolje 

Memento mori. - Sjeti se da ćeš umrijeti.
 Mens sana in corpore sano. - U zdravom tijelu, zdrav duh
Mors certa, hora incerta. - Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
Mors ultima ratio. -
Smrt je posljednja istina

 
N-
Nec est ullum magnum malum praeter culpam. - Nema većeg zla od grijeha
Nemo nascitur sapiens, sed fit. - Nitko se ne rodi mudar
Nihil illigitamus carborundum. - Ne dopusti da te poraze loši
Nil supra deos lacesso. - Ne tražim ništa iznad bogova
Nomen est omen. - Ime je znak
Non scholae, sed vitae discimus. - Ne učimo za školu, nego za život
Non omnia possumus omnes. - Ne možemo svi sve
Nihil homine est miserius aut superbus. -
Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek

O-
Obsequium amicos, veritas odium parit - Ugađanje stvara prijatelje, istina mržnju
Occasio facit furem - Prilika čini lopova
Omnia mea mecum porto - Sve svoje nosim sa sobom
Omnia praeclara rara. - Sve što je dragocjeno, rijetko je
Omnia tempus habet. - Sve ima svoje vrijeme
Ora et labora - Moli i radi
Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. -
Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže 

Otium cum dignitate. - Odmor s dostojanstvom

P- 

Panem et circenses - kruha i igara
Pedibus compensanda est memoria - Tko nema u glavi, ima u nogama
Piscis primum a capite foetet -
Riba najprije smrdi od glave

 Poeta nascitur, orator fit - Pjesnik se rađa a govornik se stvara
Potius sero quam nunquam -
Bolje kasno nego nikada

 Post nubila Phoebus. - Poslije oblaka dolazi sunce
Promissio parit debitum -
Obećanje stvara dug


Q- 
Quae hodie facere potes, in posterum ne distuleris - Što možes učiniti danas, ne odgađaj za kasnije
 Qualis vita, finis ita - Kakav život, takva smrt 
Qualis rex, talis grex. - Kakav pastir, takvo stado
Quem di diligunt, adolescens moritur - Koga bogovi vole, mlad umire
Qui non est mecum, contra me est. - Tko nije samnom, protiv mene je
Quot capita, tot sententiae. - Koliko ljudi, toliko ćudi
Quisque suas sustinet cruces -
Svatko ima svoj križ 

Qui tacet, consentire videtur - Tko šuti, čini se da pristaje 
Qui ventum seminat, turbinem metet - Tko sije vjetar, buru će požeti
Quod in corbe sobrii, id in lingua ebrii - Što je trijeznom na srcu, to je pijanom na jeziku
Quot linguas calles, tot homines vales -
Koliko jezika imaš, toliko ljudi vrijediš

 
R-
Rebus sic stantibus. - Dok stvari tako stoje

 Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je majka učenja
 
S-
Sapere aude - Usudi se biti mudar 

Sapienti sat - Pametnome dosta 
Scientia ipsa potentia est - Znanje je samo po sebi moć
Sic transit gloria mundi - Tako prolazi slava svijeta 

Scio nihil scio. - Znam da ništa ne znam
Si vis amari, ama - Ako želis biti ljubljen, ljubi
Si vis pacem, para bellum - Ako želis mir, spremaj rat
Sors aspera monstrat amicum - Ljuta nevolja pokazuje prijatelja
Suum cuique. - Svakom svoje

 
T- 

Tace, si vis vivere in pace - Šuti ako hoćeš živjeti u miru
Tempora mutantur et nos mutamur in illis - Vremena se mijenjaju, i mi se mijenjamo s njima

 Tempus fugit - Vrijeme leti 
Tempus omnia revelat - Vrijeme sve otkriva 
Tolle legge! - Uzmi i čitaj!
 
U-
Ubi bene, ibi patria. - Gdje mi je dobro, ondje mi je domovina
Ubi concordia, ibi victoria - Gdje je sloga, tu je i pobjeda
Una hirundo non facit ver - Jedna lasta ne čini proljeće
Unos pro omnibus et omnes pro uno - Jedan za sve i svi za jednoga

 Ut sementem feceris, ita metes - Kako posiješ, tako ćes i žeti
 
V- 

Vae soli! - Jao samome
Vae victis - Jao pobijeđenima
Varietas delectat - raznolikost veseli
Vasa vacua maxime sonant. - Prazne posude najjače zvone
Veni, vidi, vici - Dođoh, vidjeh, pobijedih

Verba volant, scripta manet - Riječi lete, a ono sto je napisano ostaje
Veritas amara est - Istina je gorka
Veritas odium parit - Istina izaziva mržnju
Verus amicus est tamquam alter idem - Pravi je prijatelj kao drugo ja 
Via media optima - Najbolji je srednji put
Victoria inevitabilis est - Pobjeda je neizbježna
Vinum bonum, pax in domum. - Dobro vino, mir u kući
Vis maior - Viša sila
Vivere tota vita discendum est. - Čovjek uči dok je živ 
Vox populi, vox dei - Glas naroda, glas boga 
Vulpes pilum mutat, non mores. - Vuk dlaku mijenja, ćud nikada

Z-
Zelotipya oritum ex amore - Ljubomora izvire iz ljubavi